اطلاعات طراح

اطلاعات
پرچم  اندیشمند پارثاوا ارسال پیام
نام و نام خانوادگی پرچم اندیشمند پارثاوا
تاریخ تولد
جنسیت مرد
کشور ایران
استان خراسان جنوبی
شهر بيرجند
رزومه طراح -
سطح تحصیلات کارشناسی
رشته تحصیلی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
نوع دانشگاه آزاد
نوع همکاری با علم و خرد علمی-فنی
سطح آشنایی با کامپیوتر ICDL 1
سطح آشنایی با زبان متوسطه

وبلاگی یافت نشد.

بسته هوشمند سازمان و مدیریت

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

بسته هوشمند بازار یابی بین المللی

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

بسته هوشمند دکتری زنان و مامایی _مهر و آبان ماه 93

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

دکتری زنان و مامایی _فروردین و اردیبهشت ماه 94

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

دکتری زنان و مامایی _آذر و دی 93

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

دکتری زنان و مامایی _آذر ماه 94

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

بسته هوشمند دکتری زنان و مامایی _ مهر و آبان 94

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

دکتری زنان و مامایی _مهر ماه 94

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

دکتری زنان و مامایی _فروردین ماه 95

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

دکتری زنان و مامایی_ بهمن ماه 94

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

دکتری زنان و مامایی _خرداد و تیر ماه 94

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان