اطلاعات طراح

اطلاعات
پرچم  اندیشمند پارثاوا ارسال پیام
نام و نام خانوادگی پرچم اندیشمند پارثاوا
تاریخ تولد
جنسیت مرد
کشور ایران
استان خراسان جنوبی
شهر بيرجند
رزومه طراح -
سطح تحصیلات کارشناسی
رشته تحصیلی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
نوع دانشگاه آزاد
نوع همکاری با علم و خرد علمی-فنی
سطح آشنایی با کامپیوتر ICDL 1
سطح آشنایی با زبان متوسطه

وبلاگی یافت نشد.

دکتری زنان و مامایی_بهمن ماه 93

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

دکتری مدیریت_سال 93 و 94و 95

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

2000 تومان

دکتر ی مدیریت آموزشی _سال 94

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

2000 تومان

دکتری زنان و مامایی_آبان ماه 94

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

دکتری زنان و مامایی-اردیبهشت ماه 94

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

دکتری زنان و مامایی_آذر ماه 93

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

دکتری زنان و مامایی_سال 93 و 94

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

رایگان

آموزش زبان_اصطلاحات_سطح پیشرفته

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

2000 تومان

آموزش زبان_اصطلاحات_سطح متوسط

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

2000 تومان

آموزش زبان_اصطلاحات_سطح مقدماتی

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

2000 تومان