اطلاعات طراح

پرچم  اندیشمند پارثاوا
پرچم اندیشمند پارثاوا
من رضا ربانی در رشته فناوری اطلاعات تحصیل کرده ام در کنار اینها در امر خدمات کامپیوتر و کارآفرینی نیز مشغول هستم. به مطالعه و یادگیری علاقه زیادی دارم بغیر از موارد شغلی به موضوعاتی نظیر تدریس ، مدیریت ، ورزش ، تکنولوژی و کارآفرینی و کارهای تولیدی و بازاریابی علاقمندم و همیشه در مورد آنها در حال مطالعه هستم.
;
اطلاعات
پرچم  اندیشمند پارثاوا ارسال پیام
نام و نام خانوادگی پرچم اندیشمند پارثاوا
تاریخ تولد 1368/04/11
جنسیت مرد
کشور ایران
استان خراسان جنوبی
شهر بيرجند
رزومه طراح من رضا ربانی در رشته فناوری اطلاعات تحصیل کرده ام در کنار اینها در امر خدمات کامپیوتر و کارآفرینی نیز مشغول هستم. به مطالعه و یادگیری علاقه زیادی دارم بغیر از موارد شغلی به موضوعاتی نظیر تدریس ، مدیریت ، ورزش ، تکنولوژی و کارآفرینی و کارهای تولیدی و بازاریابی علاقمندم و همیشه در مورد آنها در حال مطالعه هستم.
سطح تحصیلات کارشناسی
رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات
نوع دانشگاه علمی کاربردی
نوع همکاری با علم و خرد علمی-فنی
سطح آشنایی با کامپیوتر برنامه نویسی
سطح آشنایی با زبان بعد از متوسطه

وبلاگی یافت نشد.

ارشد مدیریت منابع انسانی - دانشگاه آزاد

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

4000 تومان

ارشد مدیریت رفتار سازمانی - دانشگاه آزاد

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

4000 تومان

کنکور ارشد مدیریت سال 86

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

رایگان

کنکور ارشد مدیریت - سال 94

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

کنکور ارشد مدیریت - سال 93

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

کنکور ارشد مدیریت - سال 92

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

کنکور ارشد مدیریت - سال 91

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

کنکور ارشد مدیریت - سال 90

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

کنکور ارشد مدیریت - سال 89

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

کنکور ارشد مدیریت - سال 88

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان

کنکور ارشد مدیریت - سال 87

طراح:پرچم اندیشمند پارثاوا

1000 تومان